Att vara egenföretagare

Som egenföretagare så är det upp till en själv att få betalt. Det är mycket pappersarbete, inte minst många fakturor som måste skickas. När man skickar en faktura för utfört arbete så tar det en stund att få sina pengar.

Kunden har ofta 30 dagar på sig att betala fakturan. Vissa kanske inte betalar fakturan i tid och man får skicka en påminnelse. Man kan få ut sina pengar på en gång och slippa oroa sig för att fakturan inte betalas i tid genom att sälja sin faktura till ett företag.

Det finns företag som är villiga att köpa dina fakturor direkt för en liten andel av beloppet. Att sälja och belåna fakturor är ett bra sätt att expandera sin verksamhet snabbt.

Att expandera sitt företag kräver att man har finanser. Säljer man sina fakturor så kan man få ut pengarna på en gång utan att vänta på att kunden ska betala. Det ger företaget möjlighet att få tillgång till pengar snabbt vilket gör att företaget kan expandera snabbare. Det finns många företag som köper fakturor, för mer information om hur man säljer fakturor och vilka villkor som gäller så kan man läsa mer på www.sälja-fakturor.ne 

Att vara egen företagare har många fördelar men det är ett väldigt ansvar och kan upplevas som otryggt av många. Det passar inte alla att vara egenföretagare, de flesta kanske föredrar att ha ett fast arbeta att gå till och en fast inkomst i slutet av månaden.